top of page

באיטליה

אביב 2015

בהמשך לקשר "קסום" במיוחד שנוצר בין דיאן לבין מרים ב', דיאן הביאה את הסדנא שלה של שירה מתהלים לקבוצה של 17 איש המתגוררים באיזור אגם גרדה, בצפון איטליה. דיאן לימדה אותם שירים בעברית, בעיקר מתהלים, וגם באנגלית, ערבית ואיטלקית. את השירים שרו בקנון וגם בשניים, שלוש או ארבע קולות.

אביב 2016

דיאן הוזמנה שוב לאיטליה, על מנת להופיע בשני קונצרטים של מוסיקה מתהלים, והפעם התלוותה אליה דנה קרן. בקונצרטים אלה, "תהלים חוצי גבולות", דיאן הביאה סיפורים ודוגמאות לשימוש בשירים אלה מתהלים ככלי לפתרון סכסוכים. דוגמאות לכך הם מעגלים מוסיקליים למטרות ריפוי ושלום, בין פלסטינים ליהודים וכן בין גרמנים ליהודים, לאור הקשר ההיסטורי המשותף והטרגי ביניהם. דיאן גם שיתפה מנסיונה בשירה עבור אנשים הנמצאים על ערש דווי.

סנטה מריה דל צ'נגיו – קונבנטו די סרבי די מריה – איזולה ויצ'נטינה

Santa Maria del Cengio – Convento dei Servi di Maria - Isola Vicentina

מנזר רובאטו

Rovato Monastery

סדנת שירה – איזולה ויצ'נטינה

Singing Workshop - Isola Vicentina

BACK TO TOP

bottom of page